כנס בנושא גישות שונות בנושא הנכות

2019

כנס זה, תחת חסותה ובהשתתפותה של השרה סופי קלוזל, התקיים בסנאט ואת קרן צרפת-ישראל יארח הסנטור פיליפ דאלייה, נשיא קבוצת הידידים צרפת-ישראל.

מטרת הכנס, העונה לשם "גישות שונות בנושא הנכות", הייתה לנתח כיצד החברה הצרפתית והישראלית תופסת אוכלוסיות בעלות נכות פיזית או נפשית, בייחוד אנשים בעלי אוטיזם. מטרה נוספת של הכנס הייתה לדון במקרי הצלחה שונים, בשתי המדינות, בהם נכללו בעלי נכויות, אך גם לדון במכשולים ובדרכים לפתרון בעיות.

  

להלן תכנית הכנס (25 במרץ 2019, סנאט, פריס).

Programme 2019

 

 

09h30-09h45                     Introduction  

 

M. le Sénateur PhilippeDallier 

 

Dr. Muriel Haim, Présidente de la Fondation France Israël

 

09h45-10h05                     Mme Sophie Cluzel, Ministre en charge des Personnes handicapées

 

10h05-10h50                     Le point de vue du politique

 

M. le Sénateur Alain Milon, Président de la Commission des Affaires Sociales, France Prospective sur le Handicap, France

 

M. le SénateurPhilippe Mouiller, membre de la Commission des Affaires Sociales France Repenser le financement du handicap, France

 

M. Elie Elalouf, député, Président de la Commission des Affaires Sociales de la Knesset, Israël

 

10h50-11h30                     Quelle place pour les personnes handicapées ?

 

M. Patrice Tripoteau, Directeur général adjoint APF France Handicap, France

 

Dr. Shirli Werner, Chef du département d’études sur le handicap, Université Hébraïque de Jérusalem, Israël

 

 

11h30-11h50                      Key Note speaker sur l’innovation

 

M. René FrançoisGermain, Directeur accessibilité Groupe Orange, France

 

11h50-12h30                       Le financement des dispositifs de protection sociale  quelle évolution ? 

 

M. Gidéon Shalom, Directeur Général associé du Ministère des Affaires Sociales, Israël

 

M. Denis Piveteau, Conseiller d’Etat, Président du comité de déontologie desministèreschargés des affaires sociales, France

 

 

12h30-13h10                      La construction des politiques publiques

 

Mme Marie-Anne Montchamp, Présidente de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, ancienne Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, France 
 

M.Eran Tamir, Directeur du département juridique,Ministère de la Justice, Israël

 

 

 

14h30-15h10                      L’éducation facteur d’inclusion ou marqueur de rejet ?

 

Mme Sophie Biette, Présidente UNAPEI Loire-Atlantique, membre du Conseil d’Administration UNAPEI et de la Commission Autisme, France

 

M. Shahar Bar Yeduda,directeur du programme d’éducation de l’association ALUT, Israël

(The Israeli Society for Children and Adults with Autism) 

 

 

15H10-15H50                      L’emploi,un atout ou une charge pour l’entreprise ?

 

Mme Yaara Alon, Directrice régionale - INTEL Israël

 

M. Jean François Dufresne, Dirigeant Andros, France

 

 

15h50-16h30                      L’armée, facteur d’intégration et de reconnaissance ?

 

M. Tal Vardi, co-fondateur du programme Roïm Rahok (Voir au loin), Israël

 

Le Lieutenant-colonel Eric Villot- Ministère des Armées, France

 

Mme martine Ricard, Déléguée nationale handicap, Ministère de la Défense, France

 

 

16h30-16h40                     Une invitée surprise 

 

16h40-16H50                    Conclusion et perspectives futures

 

M. Prosper Teboul, Directeur Général APF - France handicap, France

Capture d’écran 2019-08-16 à 22.54.36.pn

Le symposium “Regards Croisés Franco-israéliens sur les modes d’inclusion des personnes handicapées” a rempli les attentes des participants qui souhaitent déjà organiser le symposium retour en Israël en 2020 autour de la technologie et du handicap. 
Remerciements particuliers à Mme Sophie Cluzel secrétaire d'Etat aux Personnes Handicapées au le sénateur Philippe Dallier ainsi qu’à tous les intervenants qui nous ont passionnés.