פרס המידע

קרן צרפת-ישראל רואה עצמה ככור היתוך המבקש לזרז את קירוב והעמקת היחסים בין שני העמים, בכל התחומים השונים של החברה האזרחית. כארגון בין ממשלתי, בעל סטאטוס ציבורי, הקרן מורכבת מנציגים צרפתים וישראלים מהקשת הפוליטית, הכלכלית, החברתית והתרבותית.

בשל כך בשנת 2019, הקרן השיקה את פרס המידע על מנת לעודד את החברה הצרפתית להכיר טוב יותר את החברה הישראלית.

  • פרס המידע בתחום העיתונות כתובה יוענק עבור כתבה על ישראל שפורסמה בעיתונות מודפסת או אלקטרונית בין ה-31 בינואר 2020 ל-30 באפריל 2020.

  • פרס המידע בתחום התיעודי יוענק עבור סרט תיעודי על ישראל שיפורסם בערוץ טלוויזיה בין ה-31 בינואר 2020 ל-30 באפריל 2020.

ערך שני הפרסים הוא עשרת אלפים אירו (כל אחד) והם יוענקו בטרס שייערך בישראל.

הקריטריונים לזכייה:

  • רצינות ואובייקטיביות התחקיר.

  • איכות הכתיבה.

  • האיכות העיתונאית.

  • מקוריות הנושא והזוויות השונות שמועלות.

חבר השופטים מורכב מחמישה חברים:

פרנץ-אוליבייה ג'יסבר (נשיא), כריסטוף בארבייה, מאריס בורגו, ג'ורג מלברונו ו-מ. מסרי.

על המועמדויות לכלול:

  • עבור פרס העיתונות הכתובה: הכתבה והעיתון עם התאריך בו פורסמה או לינק לאתר האינטרנט.

  • עבור הפרס בתחום התיעודי: הסרט התיעודי וסימוכין ההפצה (תאריך והפורמט).

 והמועד האחרון לשליחת: contact@fondationfranceisrael.org

 

מועמדויות הוא ה-1 במאי 2020.

הפרס יוענק בחודש אוקטובר 2020 בירושלים.