פרס הכלכלן/נית הצעיר/ה

קרן צרפת-ישראל מעניקה אחת לשנה את פרס הכלכלנים הצעירים לכלכלן\נית צעיר\ה מצרפת וכלכלן\נית צעיר\ה מישראל אשר פועלם\ן זכה להכרה בינ"ל.

תנאי סף:

 • על המועמד\ת מצרפת להיות בן\בת פחות מ- 40 (כולל) בסוף השנה האזרחית (קרי 31 בדצמבר 2019).

 • על המועמד\ת מישראל להיות בן\בת פחות מ-45* (כולל) בסוף השנה האזרחית (קרי 31 בדצמבר 2019).

 

שני הפרסים הללו יוענקו פעם אחת בשנה עבור שתי עבודות מחקר ברמה גבוהה בתחום הכלכלה.

חבר השופטים מורכב משישה חברים שנבחרו ע"י קרן צרפת-ישראל (שלושה ישראלים ושלושה צרפתים):

 • פרופ' אלחנן הלפמן, יו"ר חבר השופטים (מרצה בהרווארד).

 • פרופ' פיליפ אגיון (ראש הקתדרה לכלכלה בקולג' דה פראנס ומרצה בהרווארד).

 • פרופ' נתן זוסמן (האוניברסיטה העברית).

 • פרופ' הלן ריי (בית הספר לכלכלה של לונדון).

 • פרופ' מנואל טרכטנברג (אוניברסיטת תל אביב).

 • פרופ ז'ן טירול (זוכה פרס נובל לכלכלה, מרצה בבית הספר לכלכלה של טולוז).

 

הפרסים יוענקו ע"י מכונים או חוקרים.

 

כל המועמדויות צריכות להישלח לא יאוחר מה-1 בפברואר 2020 לקרן צרפת ישראל לכתובת:  contact@fondationfranceisrael.org

על המועמדויות להכיל את הפרטים הבאים:

 • מכתב חסות\המלצה חתום ע"י הממליץ או המכון הממליץ.

 • הצהרה בת דף אחד המסבירה מדוע המועמד\ת זכאים לזכות בפרס.

 • פרסום של שלושה פרסומים חשובים של המועמ\ת.

 • קו"ח של המועמד\ת.

 • שם מלא של המועמד\ת ושם המוסד אליו היא\הוא שייך\כת.

ערך כל פרס הוא 40 אלף אירו והפרסים יוענקו או בישראל או בצרפת, על-פי החלטת הקרן.

      * בשל משך השירות הצבאי בישראל, גיל המועמד\ת הישראלי\ת גבוה יותר מזה של הצרפתים\יות.

בהתחשב במצב הבריאותי הבינלאומי, טקס הענקת הפרסים נדחה ל2021. 

מכוון שלא ניתן היה להעניק פרס זה השנה, יוענקו ארבעה פרסים בשנת 2021 (הזוכים 2020 ו- 2021).

התאריך ומקום היערכות ינתנו בהמשך.

 • Facebook

Fondation France-Israël

+33 1 82 28 95 85

contact@fondationfranceisrael.org

BP 20024

75 362 PARIS Cedex 08