וובינר : בזבוז מזון
"חשיבה בין אזור פרובנס-אלפ-קוט ד'אזור וישראל להפחתת בזבוז מזון"

1.png

לצפייה חוזרת בוובינר:

לצפייה חוזרת במצגות: 

Le Réseau pour Eviter le Gaspillage Alimentaire, un outil régional pour soutenir et faire émerger des projets ambitieux - REGAL'im