פרס הכלכלן/נית הצעיר/ה

קרן צרפת-ישראל מעניקה אחת לשנה את פרס הכלכלנים הצעירים לכלכלן\נית צעיר\ה מצרפת וכלכלן\נית צעיר\ה מישראל אשר פועלם\ן זכה להכרה בינ"ל.

Capture d’écran 2020-11-26 à 19.25.46.
Capture d’écran 2020-11-26 à 19.25.52.
Capture d’écran 2020-11-26 à 19.25.58.

תנאי סף:

 • על המועמד\ת מצרפת להיות בן\בת פחות מ- 40 (כולל) בסוף השנה האזרחית (קרי 31 בדצמבר 2019).

 • על המועמד\ת מישראל להיות בן\בת פחות מ-45* (כולל) בסוף השנה האזרחית (קרי 31 בדצמבר 2019).

 

שני הפרסים הללו יוענקו פעם אחת בשנה עבור שתי עבודות מחקר ברמה גבוהה בתחום הכלכלה.

חבר השופטים מורכב משישה חברים שנבחרו ע"י קרן צרפת-ישראל (שלושה ישראלים ושלושה צרפתים):

 • פרופ' אלחנן הלפמן, יו"ר חבר השופטים (מרצה בהרווארד).

 • פרופ' פיליפ אגיון (ראש הקתדרה לכלכלה בקולג' דה פראנס ומרצה בהרווארד).

 • פרופ' נתן זוסמן (האוניברסיטה העברית).

 • פרופ' הלן ריי (בית הספר לכלכלה של לונדון).

 • פרופ' מנואל טרכטנברג (אוניברסיטת תל אביב).

 • פרופ ז'ן טירול (זוכה פרס נובל לכלכלה, מרצה בבית הספר לכלכלה של טולוז).

 

הפרסים יוענקו ע"י מכונים או חוקרים.

 

כל המועמדויות צריכות להישלח לא יאוחר מה-1 בפברואר 2020 לקרן צרפת ישראל לכתובת:  contact@fondationfranceisrael.org

על המועמדויות להכיל את הפרטים הבאים:

 • מכתב חסות\המלצה חתום ע"י הממליץ או המכון הממליץ.

 • הצהרה בת דף אחד המסבירה מדוע המועמד\ת זכאים לזכות בפרס.

 • פרסום של שלושה פרסומים חשובים של המועמ\ת.

 • קו"ח של המועמד\ת.

 • שם מלא של המועמד\ת ושם המוסד אליו היא\הוא שייך\כת.

ערך כל פרס הוא 40 אלף אירו והפרסים יוענקו או בישראל או בצרפת, על-פי החלטת הקרן.

      * בשל משך השירות הצבאי בישראל, גיל המועמד\ת הישראלי\ת גבוה יותר מזה של הצרפתים\יות.

גבריאל צוקמן ואיתי ספרטה-אקסטן הם הזוכים בפרס היוקרתי לכלכלן הצעיר לשנת 2021 מטעם קרן צרפת-ישראל.

בנוסף לכך, תצטרך לדעת יותר על כך.

מדי שנה מעניקה הקרן שני פרסים לכלכלנים צעירים צרפתים וישראלים שעבודתם זכתה למוניטין בינלאומי.

גבריאל צוקמן - זוכה צרפת פרס כלכלן צעיר 2021

Professor Zucman has advanced important areas of research, revived in the process some that had been dormant for many years. His work is notable for its concern with issues of first-order importance, its creativity and its thoroughness. First, Zucman’s has shed new light on the quantitative importance of tax havens. Second, in joint work with Piketty and Saez, he integrated the analysis of income inequality with national accounts and produced estimates of the distribution of all national income in the United States back to 2013. Their approach allows for careful examination of differences between pretax and post-tax inequality and the roles of capital and labor income in its evolution over time. Third, in joint work with Saez he has advanced the measurement of wealth inequality. For these contributions he is awarded the France Israel Young Economist Prize.

איתי ספרטה-אקסטן - הזוכה הישראלי בפרס הכלכלן הצעיר 2021

Dr. Saporta-Eksten made important contributions to two areas of research: the role of

household behavior in consumption and labor supply and the role of firm behavior in shaping

productivity. His research has linked microeconomic elements to macroeconomic phenomena.

This work is distinguished by a sophisticated combination of theoretical models and empirical

analysis. In a particularly influential paper, jointly written with Bloom, Floetotto, Jaimovich and

Terry, he documents new facts about business cycles using firm-level data. The paper shows

that “uncertainty shocks” are important determinants of business cycles and that these shocks

can cause firms to become so cautious as to make fiscal policy ineffective in expanding

economic activity. In another influential paper, joint with Blundell and Pistaferri, he develops a

novel two-earner life-cycle model of consumption and labor supply. After estimating the

model, the paper details new insights on the transmission of earning shocks into consumption.

For these contributions he is awarded the France Israel Young Economist Prize.

גבריאל צוקמן ואיתי ספרטה-אקסטן זוכים בפרס הכלכלן הצעיר לשנת 2021 מטעם קרן צרפת-ישראל