פעילות הקרן ב2020

אנרגיה סולארית בישראל ובצרפת
  • Facebook

Fondation France-Israël

+33 1 82 28 95 85

contact@fondationfranceisrael.org

BP 20024

75 362 PARIS Cedex 08