פעילות הקרן ב2020

בהתחשב במצב הבריאותי הבינלאומי, על קרן צרפת לישראל לדחות, לשנות או לבטל חלק מהפרויקטים שלה.
הכנס בנושא אגרונומיה והפרס למידע לא יתקיימו ב2020 אך יחזרו ב2021.
  • Facebook

Fondation France-Israël

+33 1 82 28 95 85

contact@fondationfranceisrael.org

BP 20024

75 362 PARIS Cedex 08